लेख – श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी – (लेखक – सूर्यकांत त्रिपाठी निराला)