कविता -रत्नसेन-देवपाल-युध्द खंड, राजा रत्नसेन बैकुंठवास खंड, पदमावती-नागमती-सती खंड, उपसंहार,- (संपादन – रामचंद्र शुक्ल )